Izjava o konverziji valute

   

Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica
se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj
listi udruženja kartičara.Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na
originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.